Університетські практики, що пропонують послуги по догляду за дітьми для студентства та професорсько-викладацького складу, є важливою компонентою стратегії розвитку провідних університетів світу. Гендерно-чутливі індикатори враховуються, зокрема у рейтингу університетів – QS World University Rankings®.

Міністерство освіти і науки України спрямовує ВНЗ на здійснення роботи у напрямку впровадження гендерної рівності в освіті – формування гендерно відповідальних університетів передбачає створення у навчальних закладах груп (центрів розвитку) для дітей дошкільного віку (Лист МОН України від 12.07.2016 № 1/9 356).

За дорученням ректора – проф. Бабаєва Володимира Миколайовича, ініціатива створення Дитячого центру ХНУМГ ім. М. О. Бекетова розроблялася Гендерним центром Університету протягом 2012–2017 рр.

Гендерний центр ХНУМГ ім. О. М. Бекетова був долучений до групи експертів та експерток Всеукраїнської мережі центрів гендерної освіти ВНЗ, які розробляли методичні рекомендації щодо створення гендерно-чутливого середовища у ВНЗ. За оцінкою Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України, ініціативи ХНУМГ ім. О. М. Бекетова є кращими практиками України («Проектно-орієнтовані стратегії формування гендерної компетентності»).

Х Регіональний конкурс  молодих вчених «Гендерна політика очима української молоді: слобожанський вимір»

У 2015 р. директорка Гендерного центру Н. В. Бібік презентувала Концепцію Університету, «дружнього до родини», під час ІХ Регіонального конкурсу молодих вчених «Гендерна політика очима української молоді: слобожанський вимір».

Х Регіональний конкурс  молодих вчених «Гендерна політика очима української молоді: слобожанський вимір»   

Гендерні експертки Університету (Директорка Гендерного центру – к-т екон. наук, доц. Бібік Н. В., координаторка проектів – к- т філос. наук, доц. Фесенко Г. Г.) брали участь у розробці Концепції гендерно-чутливого ВНЗ України. Концепція, зокрема, передбачає створення у ВНЗ середовища, яке дозволяє студентам і співробітникам збалансовано поєднувати професійні та родинні обов’язки.

Також були розроблені дизайн-проекти Дитячого центру ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, виконані студентами факультету архітектури, дизайну та образотворчого мистецтва Університету (наук. керівн. – старший викладач кафедри снов архітектурного проектування Л. М. Швець).

Х Регіональний конкурс  молодих вчених «Гендерна політика очима української молоді: слобожанський вимір» Х Регіональний конкурс  молодих вчених «Гендерна політика очима української молоді: слобожанський вимір»

Гендерно відповідальні та дружні до родини ініціативи розроблялися у партнерстві з Харківською обласною організацією Профспілок працівників освіти і науки. У Колективному договорі ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, схваленому конференцією трудового колективу Університету 23 березня 2017 року, включено розділ «Гендерна політика – забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків».

Актуальні практики впровадження стратегії «Університет, дружній до родини/Family-friendly university» опрацьовувалася в рамках проектної діяльності Гендерного центру ХНУМГ ім. О.М. Бекетова:

Офіційний сайт Університету

ukr png

Університет в Facebook

facebook 5 xxl

Гендерний центр

GenderCenter

Графік роботи

Робочі дні понеділок п'ятниця

Години роботи 9:00 17:00

На сайті 337 гостей та користувачі відсутні